„Metamorphosis Alpha” – postęp prac

Podręcznik „Metamorphosis Alpha” został przetłumaczony. Po naniesieniu poprawek przez tłumacza tekst trafi do redakcji. Za przekład polskiej edycji odpowiada Marcin ‘Seji’ Segit. Redakcją podręcznika zajmą się Nikola ‘Szpon’ Adamus i Gabriela ‘MidMad’ Zielińska.

Dodaj komentarz