KARY POSTACI

FRAGMENTY PODRĘCZNIKÓW

MATERIAŁY DODATKOWE

  • Piekielna menażeria – nowe potwory do „Metamorphosis Alpha” (PDF)
  • Errata do pierwszego nakładu „Tunnels & Trolls”
  • Errata do pierwszego nakładu „Metamorphosis Alpha”